Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Brand management

Brand management

Na otázku, jak vidí brand management v novém tisíciletí, odpověděl jeden ze současných velikánů reklamy: „Skvěle, pouze dvě věci jsou špatné, a sice slova jako brand a management.“

I jinde najdeme podobné odkazy. Sociologové poukazují na celosvětový trend individuality v moderních společnostech. Trhy se čím dál víc fragmentují, stávají se téměř „likvidní“. Problém spočívá v tom, že věci se v těchto nových, stále více se individualizujících společnostech čím dál hůř řídí „shora“. To platí pro politiku jako pro značky. Stejně jako my všichni také moderní značky se musí rozloučit se starými představami o kontrole. Představte si, že byste chtěli vašemu tvrdohlavému dítěti vnutit, jaké má být nebo co má mít rádo. Pravděpodobně byste takhle přímo neuspěli. Podobně se ale chová řada značek a jejich manažerů, kteří pevně věří, že jsou schopni spotřebitelům indokrinovat jejich potřeby a postoje. Opravdu silné značky nejsou vlastněny brand managerem, marketingovým nebo jiným ředitelem. Opravdu silné značky jsou vlastněny svými uživateli. Právě uživatelé je totiž vytvářejí a živí svým vztahem k nim a posléze koupí a užíváním. Úkolem všech, kteří mají se značkami profesně co do činění, je tuto „love affair“ neustále udržovat čerstvou a živou. Stejně jako v privátním vztahu i zde je integrita klíčem k úspěchu. Něco jiného říkat a něco jiného dělat, takový rozkol je cestou ke zkáze. Lidé totiž zpravidla nejsou hloupí a instinktivně rozpoznají, kdo to s nimi myslí vážně a kdo ne. A koneckonců nikdo z nás nemanažuje svoji ženu nebo přítelkyni.