Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Centrální kognitivní metafory jako alternativa k typologii pracovníků reklamních agentur: Nástin metodiky

Centrální kognitivní metafory jako alternativa k typologii pracovníků reklamních agentur: Nástin metodiky

Kolegyně Iva Hadj Moussová ve svém příspěvku na stránkách tohoto odborného časopisu ze dne 11/6 t.r. přináší vhled do typologie mužů (pracujících) v reklamních agenturách. Aniž bych chtěl s názorem paní kolegyně nějak zásadněji polemizovat, dovoluji si nabídnout alternativní typologii, vycházející jednak z extenzivního studia literatury a jednak z mých osobních mnohaletých zkušeností v rolích "strategického chytroprda", "rozervané kreativní duše", "kreativního ředitele" či dokonce "majitele". Všechny tyto role jsem za více než dvě dekády svého působení na úseku propagace a reklamy vystřídal a - řečeno slovy klasika - vším, čím jsem byl, byl jsem rád. 

Typologie Hadj Moussové nepostrádá relevanci ani jí nelze upřít solidní fundament empirického výzkumu a terminologickou svěžest. Považujeme ji nicméně za mírně povrchní a nedostatečně prokreslenou. Je jistě čtenářsky vděčné označit reklamního pracovníka za "strategického chytroprda", obávám se však, že nevystihuje zcela podstatu věci. Naše typologie naproti tomu nespoléhá na zkratkovité nálepkování, ale přináší komplexní vhled do vidění světa (Lebenswelt) reklamních pracovníků (Werbungtrottel). Vycházíme přitom vždy z centrální kognitivni metafory (CKM), která je u jednotlivých pracovníků (Einzeltrottel) driverem jejich behaviorálních i postojových manifestací. Jednotlivé CKM - jak uvidíme - mohou, avšak nemusí souviset se zařazením pracovníků v rámci organizační struktury reklamní agentury. Kvůli lepší čitelnosti a použitelnosti uvádíme základní typy, jejich CKM a drivery v přehledné tabulce: