Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Český pavilon v Cannes

Český pavilon v Cannes

Se zájmem sleduji diskuzi o větší zviditelnění českého reklamního průmyslu na mezinárodním festivalu v Cannes. Tento rok to už asi nedáme, ale do budoucna bych nad tím přemýšlel. Jako začátek mi ta diskuze připadá zajímavá, nicméně si myslím, že bychom měli posunout celou věc ještě dál. Nebylo by skvělé mít vlastní prostory pro stálou výstavu české reklamy? Navrhuji proto vyvinout projekt „Český pavilon v Cannes“. Samozřejmě bychom mohli podpořit tuto naši reklamní výstavu i dalšími zaručenými trháky, jako jsou třeba pravé české chlebíčky podávané na „cibuláku“, české pivo a k tomu všemu trochu skvělé české muziky. Třeba nějakou tu kapelu s tanečním souborem v hanáckých krojích. Úplně na závěr by eventuálně mohl zazpívat třeba Kryštof. Konec konců hrál i u Andreje, takže to by meměl být problém. Na slavnostní otevření musíme samozřejmě pozvat jak premiéra, (máme tento týden vlastně nějakého?) tak předsedu senátu (kvůli rovnováze názorů). No a bude-li se něco rozlévat, tak zcela jistě dorazí i náš pan prezident . A koneckonců oni jsou přece také taková naše česká specialita. Na architekta pavilonu by musel být samosebou vypsán veřejný konkurz, stejně tak jako na slogan, ústřední motto výstavy, uniformy hostesek a v neposlední řadě na reklamní a PR kampaň (možná celoevropskou?). Jelikož té skvělé české reklamy nebude pravděpodobně k vystavování dost, tak aby zaplnila celý pavilon, nabízí se zde možnost ukázek nějakých těch historických památek anebo bychom mohli pronajmout část pavilonu televizi Nova, která tam bude 2x denně live uvádět nějaké to oblíbené show, jako třeba Ulice nebo Hospoda. Momentálně nemám ještě úplně jasno v tom, jak celou záležitost financovat. I zde se samozřejmě nabízí řada možností: možná by se našel na nějakém tom ministerstvu grant nebo nabídneme celou záležitost velkým firmám ke sponzorování. Jde přece o dobré jméno naší země.