Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Efektivní reklama

Efektivní reklama

Miluji diskuze o efektivitě reklamy. Zpravidla jsou vedeny s obrovskou vášní a značnou dávkou fantazie. Podíváme-li se v detailu na spekulace o tom, co který commercial u diváka způsobí, jaké pocity vyvolá a k jaké změně jeho postojů, ba po několikerém zhlédnutí i chování, dojde, dospějeme s trochou nadsázky k názoru, že se pohybujeme spíše na poli science fiction než na úrovni faktů. 

Naše názory jsou ovlivňovány naší subjektivní zkušeností (jak vnímám věci „já“) nebo profesní zkušeností („Tohle jsme tenkrát udělali takhle a mělo to tenhle účinek.“) Často podporujeme naši pozici krkolomnými argumenty, které se zpravidla, jestliže jsou alespoň trochu fundované, opírají o jednu či druhou teorii o fungování reklamy. 

Problém spočívá v tom, že existuje celá řada modelů toho, jak reklama funguje. Existuje teorie „líbivosti“, teorie „zapojení“, emotivní model, model „přesvědčivosti“, model „sales response“ a další. 

Stejně často zapomínáme, že všechny tyto modely jsou pouze modely a stejně jako mapa není krajinou ale modelem krajiny, nejsou tyto modely opravdovou realitou. Snaží se ji pouze popsat. 

Většinou opomíjíme fakt, že se při reklamě jedná o komunikaci s lidskými bytostmi, a ne s nějakými Homo economicus. Lidé jsou vysoce komplexní organizmy a veškerá snaha o předvídání jejich reakcí na základě nějakého daného inputu (v tomto případě TV spotu čí internetového banneru) se ex post jeví sice jako zajímavá, ale relativně marnotratná. 

Možná by někdy pomohlo jít na věci s trochou zdravého lidského rozumu, s vůlí i něco kontrolovaně riskovat a hlavně s porozuměním a s citem pro lidi kolem nás, namísto s nějakou příručkou v podpaží. Ať už ji napsal kdokoliv.