Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Innovate or die!

Innovate or die!

“Marketingová inovace je implementace nových marketingových metod obsahující signifikantní změny v produktovém designu nebo balení, umístění produktu, v komunikaci nebo cenové politice.”   OECD definice


Jsem si jist, že žádný “řádný” manažér nebude zpochybňovat důležitost inovací.

Na Amazonu najdete přes 40.000 titulů k tomuto tématu. A to není vše. Tucty Inovačních Summitů po celé Evropě během roku, desítky seminářů slibující “naučit” tu poslední metodu “Jak inovovat”, motivační spíkři a last but not least v nejvyšších patrech kancelářských skleníků, jako doma se pohybující, vševědoucí konzultanti. K tomu máte na výběr hned několik možností, kam váš celý inovační problém šoupnout. Neb “uvnitř” firmy se to s tou inovací často jaksi nedaří a proto se pilně outsourcuje. Na inovační projekt se vynakládají budgety o kterých jiné týmy ve stejném domě pouze snějí. Ale inovovat se prostě musí. To je snad jasné každému. Co mně jako inovačního laika udivuje je, jak velká snaha se věnuje produktové inovaci oproti inovačnímu snažení třeba v distribuci či komunikaci. Produktová inovace, končí často další v pořadí již pátou fíčurou, kterou konkurence během pár měsíců nasadí také či v podobě zcela nového produktu, který ovšem nejpozději do 12 měsíců opět zmizí z regálů, protože ho nikdo nepotřeboval. Statistiky úspěšných launchů třeba v FMCG jsou neuprosné.

Podle Harvard Business School profesora Claytona Christensena je z 30.000 nových produktů, které se uvádí ročně na trh je 95% neúspěšných. Profesorka Inez Blackburn z Toronta odhaduje, že ze všech nově uvedených produktů v supermarketech je cca 80% nepodařených. Nechci se dnes tady zabývat tím, proč je to tak obtížné nalézt úspěšnou produktovou inovaci. Mně zajímá proč je právě u nás v České republice inovace v marketingové komunikaci tak nepopulární. Z logiky věci mi přijde zcela očividné, že právě zde se nabízí obrovská příležitost.

Finanční riziko je marginální v poměru k inovačnímu snažení na jiných marketingových “péčkách”, reputační riziko ja manažovatelné, takže mi není zcela zřejmé proč je těch inovačních počinů v marketingové komunikaci jako šafránu. A kudy na to? Právě dnes WARC publikoval svoji Effectiveness Study.

Pro mně bylo docela zajímavé se dočíst že: “následujíc naši analýzu přihlášek oceněných prací, vidíme změnu fokusu od tzv algoritmického marketingu k opravdovým vhledům do lidského chování, které jsou schopny pohánět kupředu nejen efektivní komunikaci, ale vyžadované produkty a služby pro spotřebitele, které nabízí opravdové pohodlí a řeší jejich problémy.” A jsme doma. A real human insight. Porozumění lidí jako lidí a ne jako cílovek. Otevření očí a vnímavé podívání se kolem sebe může někdy vést k lepšímu vhledu do člověka než 55 slidů z kvalitativního průzkumu. A poté už potřebujete pouze dávku kreativity, odvahy, trpělivosti, štěstí ….a těch 55 slidů.