Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Jak si nalajnovat vlastní hřiště

Jak si nalajnovat vlastní hřiště

V reklamě se říká, že pokud vám z nějakého důvodu nevyhovují pravidla, podle kterých se momentálně hraje, jděte a nakreslete si vlastní hřiště. Speciálně v konfrontačních kampaních při přímém souboji s nějakým konkurentem je zbytečné snažit se ho porazit tam, kde to vyhovuje jemu. Stálo by vás to příliš mnoho času, úsilí a peněz a výsledek by byl stejně nejistý. Lepší je přenést celou hru někam, kde to vyhovuje vám. Ostatně už Napoleon říkal, že nejdůležitější je umět si vybrat bojiště. 

Veřejná debata o Evropské unii se u nás pohybuje už několik let na úrovni Ano/Ne. 

Podle analýz společnosti STEM, která se naším vztahem k Evropské unii dlouhodobě zabývá, tu máme jednu malou, ale velmi hlasitou skupinku zastánců členství Česka v Evropské unii, a jednu stejně malou, ale ještě hlasitější skupinku naprostých odpůrců. Mezi tím se pohybuje šedá většina lidí, z nichž někteří trochu souhlasí, někteří trochu nesouhlasí a některým je to úplně jedno. 

Veřejná debata podle toho vypadá. Obě vyhraněné strany se hlasitě překřikují a navzájem utloukají argumenty, které ti druzí stejně neposlouchají. 

Jestli se chceme smysluplně bavit o Evropské unii a naší úloze v ní, musíme tuhle vybíjenou úplně opustit a nakreslit si hřiště nové. 

Začít se bavit o tom, jak by podle nás měla Evropská unie v budoucnu vypadat. 

A nadhodit témata tak, aby byla mediálně jednoduše uchopitelná a zajímavá 

i pro lidi z té šedivé většiny. 


Takže nadhazuji: 


1. Evropská ekonomická unie 

aneb zpátky ke kořenům 


Dnešní Evropská unie má počátek v čistě ekonomickém Společenství uhlí a oceli. Měla by se k tomu vrátit. Společné orgány by měla pouze k nezbytné kontrole a koordinaci těchto procesů. Základem by byl volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu. 


Příklady: 

Severoamerická dohoda o volném obchodu (NAFTA) - Kanada, USA, Mexiko 

Karibské společenství (CARICOM) - 15 členů z oblasti Karibiku, Střední a Jižní Ameriky 


Výhody: 

No, tohle všechno už vlastně máme. Takže to moc nových výhod nepřináší. 

Nevýhody: 

Nijak neřeší otázku společné bezpečnosti, ani vnější, ani vnitřní. V dobách ohrožení by to bezpochyby vedlo k obnovení nějaké formy hraničního režimu mezi jednotlivými státy (viz dnešní trable s americko-mexickou zdí). 2. Evropská konfederace 

aneb jeden za všechny, všichni za jednoho 


Sdružení samostatných států, které delegují některé pravomoce na společné orgány. 

Ve společných orgánech jsou rovnoměrně zastoupeni všichni účastníci. 

Rozhodování na úrovni konfederace je konsenzuální - všichni musí souhlasit. 

Případně je řešeno systémem jednotlivých smluv. 


Příklady: 

De facto konfederací je současná Belgie s rovnoprávnými celky Vlámskem, Valonskem a Bruselem 

Víceméně konfederační uspořádání má stát Bosna a Hercegovina 

Prvky konfederace má ve své ústavě Kanada 

Švýcarsko bylo po celou svou historii konfederací samosprávných celků, ale od roku 1848 je většinově federací, přestože si ponechalo konfederaci v názvu a některé prvky v uspořádání 

Současná podoba Evropské unie má některé prvky konfederace


Výhody: 

Jednotlivé státy či celky si udržují vysoký stupeň samostatnosti. 

Nevýhody: 

Konfederace nejsou moc stabilní. Pokud nejsou postaveny na opravdu silné společné myšlence, obvykle se dříve či později rozpadnou. 3. Evropská federace 

aneb Spojené státy evropské 


Stát složený z jednotlivých států či samosprávných celků. 

Jednotlivé státy či celky mají ve svých vnitřních záležitostech vysoký stupeň autonomie. 

Státní moc je rozložena mezi federální orgány a orgány členských států. 


Příklady: 

Spolková republika Německo 

Spojené státy americké  

Australský svaz 

Spojené arabské emiráty 

Současná podoba Evropské unie má některé prvky federace 


Výhody: 

Bezpečnost řeší komplexně, pro celek, nejen pro jednotlivé státy a subjekty. 


Nevýhody: 

Bohatší státy a části dotují rozvoj těch chudších. Tak co, jste spíše pro čistě ekonomické vztahy, pro konfederaci nebo pro federaci? Nebo něco mezi? Nebo něco dalšího? 

Nebo je vám to jedno?