Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
O firemní vizi

O firemní vizi

Nedávno jsem se bavil s jedním generálním ředitelem, který mi celý hrdý ukazoval svůj čerstvě vyvinutý „vision/mission statement“. Ten kousek papíru jako by přetékal těmi nejmodernějšími pojmy z právě vydaných knih o managementu. Hemžilo se to tam termíny jako „orientace na zákazníky“, „jednička ve své kategorii“ „nejatraktivnější zaměstnavatel s nejlepšími zaměstnanci“, „dynamika a inovace“, „příležitosti k osobnímu rozvoji“ atd., atd. Celý natěšený sledoval moji reakci. Asi jsem nevypadal patřičně nadšeně, jelikož mi ten vzácný dokument rychle vzal z ruky, schoval ho do kupy dalších papírů na svém stole a převedl řeč na jiné téma. Nemám nic proti definici vize nebo poslání firmy. Co se mi však příčí, jsou fráze, které jsou a zůstávají odtržené od reality. Firemní vize v ideálním případě řídí firemní strategii, firemní strukturu, podpůrné rozhodovací systémy, filozofii odměňování, vedení lidských zdrojů a společně s chováním top managementu určuje firemní kulturu. Každá firma nebo organizace má svoji kulturu. Není to nic jiného než „jak to děláme u nás“. 

To, co rozlišuje průměrné firmy od těch nadprůměrných, je, že úspěšné firmy pochopily strategickou roli firemní kultury jako nástroje k podpoření strategicky definovaných klíčových faktorů úspěchu. Ty méně úspěšné mají sice vizi sepsanou, nicméně se zpravidla nedostaly dále než k rozdání zarámovaného dokumentu zaměstnancům. Opravdu dlouhodobě úspěšné organizace naopak připomínají svojí silnou, vitální kulturou téměř „kulty“. Tyto firmy totiž pochopily následující jednoduchou rovnici: jasná a jednoduchá společně žitá vize nahrazuje složité a byrokratické firemní směrnice. A naopak.