Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
O inovaci (časopis STRATEGIE, Leden 2001)

O inovaci (časopis STRATEGIE, Leden 2001)

Předpokládám, že každý z vás bude souhlasit s tvrzením, že permanentní inovace je jedním ze základů úspěchu každého byznysu v dnešním rychle se měnícím světě. My všichni, ať už na straně agentur či klientů, hledáme (anebo bychom měli hledat) onu „velkou ideu“, která posune náš byznys kvantovým skokem dopředu. Filozoficky vzato je inovace nejen hnacím motorem byznysu, nýbrž našeho celého bytí jako „homo sapiens“. Problémem je, že inovace je zákonitě spojena s porušením pravidel, která platila před ní. A ono porušení pravidel, toho vykročení do neznáma, je samozřejmě spjato s rizikem. Finančním pro naše organizace, osobním z hlediska kariéry. Není tedy divu, že opravdová inovace se odehrává pouze tam, kde existuje patřičná firemní kultura, která ji stimuluje a podporuje. Jednou z největších bariér „velkých ideí“ je naivní porozumění marketingu jako takovému. Spotřebitelé jsou ve velkém počtu totiž vždy tím hlasem, který spíše volá po větší míře toho stejného, co už zná, než hlasem, který volá po radikální změně. Americký časopis Fortune publikoval kdysi seznam produktů a byznysových nápadů, které původně ve svém zárodku či při dotazování u spotřebitelů neuspěly: Chrysler Minivan, Post-it, videorekordéry, faxy, Fed-Ex, CNN, ba dokonce i mobilní telefony měly v zárodku problém přesvědčit. O nových značkách či jejich reklamě, která by měla být v ideálním případě vždy stavěna na něčem novém, inovativním, na oné „velké myšlence“, to platí dvojnásobně. Jak produktivní je ovšem nám všem dobře známý proces „zkoumání“ produktových či reklamních konceptů? Není to něco, co spíše vytváří uniformitu, co ničí veškerou tvořivost a nápaditost, protože zákonitě vše, co v této chvíli porušuje pravidla současné hry, je radikálně odmítáno? Čím více se budeme ptát (a posléze se těmito radami řídit), tím více se bude jeden produkt podobat druhému a jedna reklama té druhé. Bez toho, že někde někdo poruší současný status quo ve svém myšlení a ve své akci, se nepodaří tento začarovaný kruh prolomit. Problémem je, že bez inovace není vůdcovství, pouze plagiátorství. Možná nám vyhovuje lépe.