Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
O penězích

O penězích

Během posledních třech týdnů jsem absolvoval nejméně čtyři jednání, při kterých šlo o peníze. Jednalo se o způsobu odměňování za marketingové služby. Připadá mi, že v dnešní době se odměna agentury či jiných "marketingových" partnerů stala oblíbeným tématem lidí z nákupu a controlingu. Opravdové marketéry už při těchto debatách kolem stolu už tak snadno nenajdete. 

Tomuto procesu napomáhájí  jak agentury, tak klienti stejnou měrou, i když každý s jinou vnitřní motivací. 

Budou-li si agentůry i nadále vzájemně konkurovat hlavně cenou, a ne kvalitou služeb, budou pouze podporovat tento neblahý trend, na jehož konci nečeká nikoho nic dobrého. Klienti budou nadšeně měnit jednu agenturu za druhou (ještě levnější) a „zeštíhlené“ agentury budou poskytovat ještě průměrnější služby než dnes. 

Proč? Vysvětlení je relativně jednoduché: agentury nebudou mít na to, aby mohly zaplatit špičkové odborníky. Ale na kvalitě jejich práce stejně nebude záležet, jelikož jedinou konkurenční výhodou bude cena.

Z pohledu zadavatelů reklamy je tlak na výši odměny agentury pochopitelný. Koneckonců se jedná o „nákladovou“ položku, kterou se (stejně jako ostatní náklady) snaží udržet co nejnižší. To, co na první pohled vypadá rozumně, se po důkladnější úvaze jeví jako vysoce kontraproduktivní. Agentury jsou tzv. „know-how organizace“. Nositele know-how nejsou výrobní prostředky, ale lidé. Největšími náklady každé agentury jsou tedy ty mzdové.

Jsem-li donucen (kvůli nižší odměně) šetřit, mám dvě možnosti: tou první je zaměstnávat méně lidí, tou druhou zrychlení procesu (tedy větší efektivita). K lepší reklamě, a tedy i k lepším výsledkům na straně zákazníka, nevede přímo ani jedna. O co tedy jde? Pouze o peníze?