Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Past na myši

Past na myši

„Když muž dokáže napsat lepší knihu, lepší kázání nebo vyrobí lepší past na myši než jeho soused, tak i kdyby bydlel uprostřed lesů, svět si prošlape cestu k jeho dveřím,“ tvrdil Ralf Waldo Person. A v jeho době, v 19. století, to možná byla pravda. Ale už dlouho tomu tak není. To jediné, co se zachovalo dodnes, je víra výrobců, že dělájí lepší past na myši. Řada firem je ještě dnes přesvědčena, že lepší produkt se prostě musí prosadit. Jejich argument zní: „Nejlepší reklamou je skvělý produkt.“ Bohužel i jasně lepší past na myši, řekněme třeba nějaká high-tech s laserem, nebude nutně úspěchem na trhu, jestliže bude stát 300.000 Kč. I opravdu lepší past za 50 Kč se nebude prodávat, jestliže se nepodaří ji perfektně zabalit, distribuovat, přitáhnout na ni pozornost těch, kteří by ji mohli potřebovat, a hlavně přesvědčit, že je opravdu lepší. Čili na trhu nemusí nutně vyhrát objektivně lepší produkt. Na trhu vyhrává lepší marketing. Ne vždy je nutné mít lepší produkt. Někdy je důležitější být na trhu první nebo první v mysli možných spotřebitelů. Stejně tak jako je krása v oku pozorovatele, o úspěchu na trhu rozhoduje vnímání kupujících, které určuje subjektivní realitu, a ne nutně „objektivní“ výhoda. Ctihodný pan Kotler, ona marketingová autorita, vždy upozorňuje, že ne každý, kdo se chce zbavit myši, musí nutně preferovat lepší past, třeba by chtěl raději nějaký spray nebo někoho, kdo se o ten problém postará, nebo třeba kočku. Marketing není tedy pouze o „odbytu“, o prodeji. Marketing je i o tom, co vlastně chci komu prodat. Jakákoli firma potřebuje marketing, i kdyby to jen mělo upozornit management, jak změnit produkt tak, aby ho trh neopominul.