Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Politická strana: Druh na vymření

Politická strana: Druh na vymření


Tak jsem tenhle týden seděl v Paříži s Bobbym Duffem. Tohle jméno asi nikomu nic neříká. Bobby se živí výzkumem veřejného mínění, a je ředitelem IPSOS MORI v UK. Je v plném nasazení kdykoliv jsou volby v UK, Francii, Německu nebo USA. A právě píše knihu o volebních výzkumech.   

Jako výzkumníci jsme logicky používali čísla a grafy. Prostě nemůžeme bez nich žít. Ale jeden z grafů stojí za pozornost. 

Bobby ukazoval, že vztah lidí k politice, a politickým stranám je poměrně stabilní po celou dobu našeho života. Co to znamená? Ti, kteří se o politiku zajímali ve 20 letech svého života, se o ni zajímají i ve stáří. To samé platí o vztahu k politickým stranám. Ti kteří měli nějaký vztah k politickým stranám v mládí, mají ho i ve stáří. I když ne nutně k té samé straně. 

Zatim všechno v pohodě. Je to vcelku logické ☺. Zajímavé na tom však bylo, že zatímco 50-70% (v závislosti na zemi) předválečné generace mělo nějakou afinitu k politice a politickým stranám. Tak v případě Baby Boomers to bylo 40-60%. U Generation X 30-50%, v případě Generation Y to je 20-40% a u Millenials 15-30%. 

Logický závěr by byl, že mladí ztrácejí zájem o politiku a současně tento trend umožňuje nástup populismu, nacionalismu a dalších –ismů.  

Opak však může být pravdou. Politické strany, spolky, hnutí postupně ztrácejí relevanci pro mladé. Jsou to produkty své doby, které nejsou schopny držet krok s vývojem trhu. Zaměřují se na řešení problémů 20. století a přinášejí řešení relevantní pro 20. století. Millenials, Generace Y, ale do jisté míry i Generace X však řeší problémy zcela jiné. 

Otázkou je, co může vyplnit tento prostor, které klasické politické strany nechávají ladem. Sociální sitě? Možná, ale pochybuji. Virtuální komunity nebo státy? Bezpečnostní cloudy? Umělá inteligence? Nebo něco zcela jiného se schopností nejen oslovit mladé lidi, ale i vyvolat (online a off-line) akci, která může být pro politické strany posledním hřebíkem do rakve.