Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Proč si zasloužíte lepší marketing

Proč si zasloužíte lepší marketing


Protože marketing není bug, je to feature. Je to kapitalistická “surplus value”, Mehrwert, bez které kapitalismus být nemůže a jestliže tvrdíme, že ano, lžeme si do kapsy, žijeme ve stavu silného sebepopření. Marketing není jen (a hlavně) to, co přilepíte na nerezové hrnce, abyste je se ziskem prodali bezbranným důchodcům. Marketing je spíše “univerzálním systémem zprostředkování” (Kalman Applbaum), je “spojením toho, co lidé považují za svá přání a touhy na jedné straně a komplexem výroby, výměny a spotřeby, který uspokojování těchto tužeb a potřeb na druhé straně umožňuje.” (ibid) Vyvažte se naprosto ze společenské smlouvy, která umožňuje vaše všednodenní přežití a vyvážete se z fundamentálního dopadu marketingu na všechny sféry vašeho života. Pokud ovšem nejste odhodláni k zásadnímu a revolučnímu řezu (například tím, že se odstěhujete do zcela neobydlených oblastí Kanady nebo Ohňové země, vymažete svou současnou občanskou identitu a nějakým způsobem se ztratíte z globálního “systémového radaru” a budete hospodařit a žít v podstatě zapomenuti systémem a ze svých vlastních udržitelných zdrojů a jen na svůj účet), jste součástí univerzálního systému zprostředkování 24/7. Tento systém se dotýká způsobu, jakým si zaopatřujete materiální i duševní/duchovní životbytí, získáváte a spotřebováváte informace, provozujete sex, vychováváte své děti, přemísťujete se z místa na místo nebo chováte domácí zvířata. Neděje se tak ve vzduchoprázdnu, ale ve velmi konkrétní konfiguraci společenských sil, aktérů, výrobních prostředků a vlivů. Marketing je integrálním, dokonce lze říci, že centrálním rysem této konfigurace. Marginalizovat jej, vymezovat mu místo trpěné systémové poruchy, parazitického jevu, můžeme dělat na své vlastní riziko a ke své vlastní škodě.

Pokud doznáme a doceníme centrální roli marketingu v kapitalismu (v němž žijeme, hýbeme se a jsme), můžeme k němu zaujmout například postoj kultivace; jinými slovy, můžeme marketingovou praxi reflektovat a snažit se, aby kromě základních “životních funkcí” tato praxe v sobě hravě rozvíjela i své důležité “zbytné valence” - samozřejmě při současném uvědomování si jejich mechanismů, dopadů, nepochybnému toxickému potenciálu apod. Jak praví staré čínské přísloví: “Není-li možné znásilnění se bránit, potom je dobré si ho aspoň užít.” Ale vážně: Kdo z vás opravdu chystá revoluci, nový světový řád, který by zakroutil kapitalismu krkem? Pokud jste - podobně jako já - spíše příznivci malých (ale viditelných) zlepšení a celkové kultivace systému, musí být ve vašem nejvlastnějším zájmu i chytřejší, inteligentnější, zábavnější a vůbec lepší marketing. To není ten s nerezovými hrnci nebo se sloganem “Billa je levná”. Ne snad proto, že by okamžitě nefungoval (ve smyslu nárůstu prodeje), ale proto, že jeho vedlejší dopady a externality v konečném důsledku způsobí více škody, než užitku. Stačí se podívat na českou (a slovenskou) praxi hardcorových maloobchodních slev, díky které se z českého spotřebitele stal obávaný predátor.

Takže sečteno a podtrženo: Pokud vaším cílem není systémová diverze kapitalizmu zevnitř podle hesla “Čím hůř, tím lépe”, je lepší marketing naším společným cílem. A jak do toho zapadá Contagious? Je to databáze toho nejlepšího, nejzábavnějšího, nejúčinnějšího a nejchytřejšího, co se dnes ve světovém marketingu děje - a my jsme vám ho přivezli do Československa. Kromě toho, že si můžete koupit přístup do této databáze, můžete být součástí konverzace o lepším marketingu v našich končinách prostřednictvím našich českých a slovenských eventů a poradenství, které vám rádi poskytneme. Contagious je, podobně jako kapitalizmus, nakažlivý, tvůrčí, globální a neodolatelný. Have you got it yet?

Poznámka: Kateřina P. Hix si laskavě nechá své angličtinářské komentáře ;)