Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Pseudobrandy

Pseudobrandy

V dnešním světě jsou pojmy jako brand, brand manager, branding na denním pořádku. 

Přesto si dovolím tvrdit, že velká většina značek, i těch „velkých“, se kterými se setkáváme dnes a denně v reklamních blocích, nejsou brandy v klasickém slova smyslu, jsou spíše jakýmisi imitacemi brandu, prostě pseudobrandy. V čem se tedy liší opravdové brandy od svých imitací? V první řadě je to v jejich schopnosti vytvořit si realitně velkou část opravdu „věřících“. Tato skupina nedemonstruje pouze loajální nákupní chování, nýbrž má i zcela specifický postoj ke značce. Tento postoj se vyznačuje celou škálou spříznění s danou značkou, počínaje silnou emotivní spřízněností přes perfektní znalost, hájení značky, identifikaci se značkou až k pocitu partnerství. A absolutní commitmentu ke značce. Dalším specifikem opravdových brandů je jejich způsob, jakým se dostávají svým cílovým skupinám do vědomí. Silné brandy se již dlouho nespoléhají pouze na klasickou reklamu nebo další nástroje marketingové komunikace. Silné brandy využívající opravdovou integraci jsou hnacím motorem celé firmy. Ve své konsekvenci řídí veškeré chování firmy a její interakci s okolím. Pseudobrandy se oproti tomu soustředí pouze na transakci. Jejich uživatelé mají minimální emotivní zapojení. Ve většině případů prodávají buď své atributy, nebo cenu.

A konečně pseudobrandy nenabízejí žádnou další platformu pro budování vztahu mezi značkou a spotřebitelem. Naleštěná reklama ze mne ještě dlouho neučiní věřícího, nestojí-li za ní aktivní integrovaný management procesu k opravdovému „zažití“ značky. Nedávno jsem viděl ochutnávku „značkových“ cereálií v supermarketu. Zajímavé bylo, že byly nabízeny v plastikovém pohárku bez mléka. Na můj protest, že takhle se to přece nedá jíst, mi bylo oznámeno, že mléko došlo. V supermarketu!! Jak tedy poznáte, že máte proti sobě opravdu silnou značku? Zeptejte se sami sebe: „Je moje interakce s tímto brandem pouhou transakcí?“ Pakliže je vaše odpověď: „No, v principu si ji mohu vzít nebo také nechat ležet,“ pak máte před sebou pseudobrand. Chraň bůh toho, komu patří.