Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Síla jednoduchosti

Síla jednoduchosti

Nedávno jsem byl v jedné restauraci náhodným svědkem rozhovoru dvou hostů. Jelikož jejich stůl skoro přímo sousedil s mým, nemohl jsem jinak než vyslechnout, o čem se baví. Usoudil jsem, že pravděpodobně pracují v marketingu, protože v jejich diskuzi neustále padala ona kouzelná slovíčka, jako například positioning, průzkum trhu, segmentace a podobně. Posléze se jeden z nich pochlubil, že jejich marketingový plán má více než šedesát stran. Byl na to hrdý. Nemohl jsem jinak než si vzpomenout na větu, kterou napsal velký myslitel současnosti Edward de Bono: „Ve světě který se stává čím dál komplexnější se stává jednoduchost jednou ze čtyř základních hodnot.“ V současné době je komplexita jedním z jevů, se kterým se můžete setkat na každém kroku: návod na užívání nového sporáku, daňové zákony, komentáře ekonomů, marketingové plány nebo v našem oboru zadání nové kampaně jsou toho jasným důkazem. Připadá mi, že komplexita často jakoby nahrazuje jasné myšlení a když nevím kudy kam, alespoň posbírám všechno, co má s mým problémem společného. Jako by si nikdo nepoložil základní otázku: Jaké náklady jsou spojené s konfuzí a jakou hodnotu přikládám srozumitelnosti? Komplexita není něco k obdivování, je to něco, čeho bychom se měli vyvarovat. Tím neříkám, že bychom měli přestat přemýšlet. Nicméně cílem našich úvah by měla vždy být redukce komplexity. Obzvlášť v naší branži je jednoduchost ctností, která vítězí. Skvělá reklama je ve většině případů absolutně jednoduchá. Úspěšná marketingová akce je vždy postavena na singulární, komplexitu redukující myšlence. Bohužel je tato cesta daleko náročnější na schopnosti uvažujícího.