Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Teorie velkého kávového zrna

Teorie velkého kávového zrna

Pokusy vysvětlit život, člověka a svět vůbec prostřednictvím univerzální teorie všeho jsou zřejmě staré jako život, člověk a svět vůbec. Je zde teorie velkého třesku, teorie blesku, teorie původní křídy, podmořských hydrotermálních šachet atakdále atakdále. Ve výčtu mi chybí teorie kávového zrna. Možná, že mikroby, prvoky, či dokonce první plazy se vyvinuly z prapůvodní bílkovinové polévky, ale člověk jako tvor rozumný zcela jistě za svůj vznik vděčí kávě. Ta má na svědomí mnoho tisíc stran La Comédie humaine, Goethovu poezii, pojednání o botanice, barvách, ba i Utrpení mladého Werthera. Voltaire, stejně jako Balzac, se třásl jak osika po svých čtyřiceti až padesáti šálcích kávy denně, ale psal jak o život a tvořil tak páteř dnešního moderního lidství! Teorii velkého kávového zrna zřejmě vděčíme i za Kritiku praktického i čistého rozumu, díla prozářená pronikavým géniem Immanuela Kanta. Ten prý, pokud nedostal svou kávu ihned po obědě, býval na služebnictvo velice hrubý a volal: Mein Gott, mein Kaffee, sofort! I Kierkegaard byl kofeinistou, a tak se může zdát jeho ponurý způsob filosofování neslučitelný s radostným efektem kávy. Leč, považte, Kierkegaardův šálek kávy byl stejně excesivní jako jeho uvažování: šálek prý až po samý okraj nejdříve naplnil cukrem (!!!) a poté do něj pomalu lil tekutinu černou a hustou jak tér. To celé mu pak skřípalo v zubech a leželo v žaludku a vyústilo v Bázeň a chvění - traktát mylně považovaný za pojednání o víře, zatímco šlo o reflexi stavu předávkování kofeinem.


Podíl kávy na vzniku moderního světa je zřejmý i dnes. Jak jinak vysvětlit repetitivní, ubíjející a zjevně marné snažení o smysluplný život či aspoň růst HDP, kterého svědky jsme dnes a denně, než neustále rostoucí celosvětovou spotřebou kávy? A jistě není náhoda, že na vrcholu žebříčku zemí, které považujeme tak nějak za cool, jsou špičkoví pijáci kávy: Holandsko, Finsko, Kanada, Švédsko. Káva má podíl nejen na polidštění opice, ale zjevně bude i motorem jejího dalšího přežívání. Člověk 3.0, toť homo caffeinensis!