Humbug

Blog Humbug Josef Havelka
Zajímavá doba.

Zajímavá doba.

To nám ten Nový rok pěkně začíná. Covid řádí dál s nevídanou silou a marketingoví proroci a jiní věštci budoucnosti se jaksi nedokážou shodnout na tom, jak ten “nový normál” bude vlastně vypadat. Pokusíte li se shromáždit názory na to, jaký bude onen svět po Covidu, zjistíte velice rychle, že k tomuto tématu nepanuje vždy jednotný názor. Najdete zde celé spektrum představ, od “lidé se tak rychle nemění a vše se vrátí do starých kolejí, jen jak to bude možné” až po “nic nebude jak bylo a ty byznysy, které se nepromění, budou vytlačeny zcela novými hráči.” Jak často v životě ona budoucí realita se s největší pravděpodobností bude manifestovat někde mezi těmito extrémy. Zároveň je nutné pochopit, že potřeba signifikantní proměny se manifestovala již léta před Covidem. 

Jak popisují experti z McKinsey, CEOs již léta poukazovali na to, že jejich organizace jsou byrokratické, pomalé, zabořené v komplikovaných matrixových strukturách. Řada z nich poukazovala na fakt, že jejich organizace byly stavěny pro svět, který stále rychleji mizí, a Covid tento trend ještě přitvrdil. Svět, který dominovala standardizace a předpověditelnost, je podle nich brutálně přepisován čtyřmi velkými trendy: kombinací stále se zvyšující konektivitou, rapidně se snižujícími transakčními náklady, stále rychleji posilující automatizací a radikální demografickou proměnou. V knize “Strategy beyond the hockey stick” její autoři již v roce 2018 prokázali, že top 20% firem generuje 90% ekonomického profitu, tedy návratností, která je vyšší než náklady na použitý kapitál. Tento podíl se během Covidu zvýšil na 95%. Zdá se, že se tohoto hlediska velice rychle pohybujeme do prostředí, kde “Vítěz bere vše” a kde ani nadprůměrný výkon něco takového nezaručuje. Podíváme-li se na na svět byznysu dnes, najdeme dvě velké skupiny: ta jedna má nárůsty objednávek a transakcí, které je sotva schopna obsloužit (sem patří například potraviny, farma, domácí potřeby a zvířecí potřeby) a na straně druhé byznysy, které mají dramatický nedostatek objednávek či interakcí jako třeba auta, cestování, gastronomie, nábytek, hotelový byznys, luxus či spotřebiče. Covidem vynucený obrovský skok ve využívání e-komerce, (US IBM retail Index odhaduje tento posun o pět let) , zároveň dramaticky zvyšuje na jedné straně očekávání zákazníků, kteří velmi hbitě při jejich zákaznické cestě využívají všechny možné digitální touchpointy a na straně druhé zároveň rychle odhaluje nepřipravenost byznysů na takové prostředí. V našem “Most Contagious” reportu za rok 2020 identifikujeme čtyři trendy, které COVID krize výrazně posílila a které s největší pravděpodobností budou dále nabírat na síle a zřejmě přetrvají. 1.Sociální a politický engagement značek, 2. Kombinaci e-komerce a zábavy v rámci “Social shoppingu” 3. Velký restart kapitalismu jako takového: V červnu minulého roku na Světovém ekonomickém fóru se shodli lídři globálního byznysů, šéf Mezinárodního měnového fondu a UN Secretary general a další, že klíčová idea Friedmanova akcionářského kapitalismu, která dominoval byznysové a politické chování od 70 let a která tvrdí, že jediná sociální odpovědnost byznysu je v navyšování profitu se stává v tomto světě neudržitelnou a že právě krize způsobená Covidem nabízí jedinečnou možnost proměny tohoto čím déle tím méně udržitelného konceptu. Volání po růstu, který vede k více zelenému, chytřejšímu a férovějšímu světu, tak jak to definovala Kristalina Georgieva, šéfka IMF, je přesně tím, co začínají praktikovat inteligentní značky s opravdovou vizí pro tento svět. 4. Další zrychlení Čtvrté průmyslové revoluce, tedy využití nových technologií, digitalizace a nových forem práce. Je zcela zřejmé, že žijeme v “zajímavé době”. To zda li to bude prokletí či požehnání záleží už jaksi jen a jen na každém z nás.